Firmaprofil

 

Skals Murer- & Entreprenørforretning A/S er et selskab der udfører murer- & entreprenør-arbejde i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer, og arbejderne kan udføres efter tilbud eller regning.

 Vore primære forretningsområder er: 

 • Jord- beton- og anlægsarbejde
 • Ledningsarbejde, vand / fjernvarme / el-kabel m.v.Autoriseret kloakarbejde samt TV-inspektion
 • Vognmandsforretning, container-service m.v.
 • Murerarbejde


Skals Murer- & Entreprenørforretning A/S ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed der er anerkendt for udførelse af fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris.

Der må derfor hele tiden arbejdes på, at produkter, maskinpark/medarbejderkvalifikationer og ydelser lever op til den seneste udvikling inden for det enkelte fag-område, så kundens forventninger om en professionel rådgivning / betjening bliver indfriet. Forventninger og behov ændrer sig hele tiden, derfor er det vigtigt at arbejdsbetingelserne hele tiden motiverer medarbejderne til at tilegne sig ny viden. 

Kvalitetsmålsætning efterleves ved følgende:

 • Overholdelse af indgåede aftaler, herunder tidsplaner
 • Arbejder udføres efter gældende regler og fagligt korrekt
 • Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav
 • Nødvendige dokumenter, beskrivelser og tegninger m.v. er til rådighed på arbejds-pladsen, så medarbejderne kan konstatere kvaliteten af den opgave der skal udføres
 • Rådighed over medarbejdere, maskiner og måleudstyr i tilstrækkeligt omfang, til at udføre opgaverne konditionsmæssigt
 • Ajourføre viden ved deltagelse i relevant efteruddannelse
 • Følge med i udviklingen, både med hensyn til produkter og metoder
 • Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav, og er til enhver tid i besiddelse af tilstrækkelig teknisk og faglig viden Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningenI forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved det udførte arbejde
 • Ved eksterne reklamationer kontaktes kunden senest 2 arbejdsdage efter at reklamationen er modtaget
 • Det er virksomhedens mål, at mindske reklamationer så meget som muligt, ved hele tiden at arbejde på forbedring af kvaliteten ved systematisk anvendelse af kvalitets-styring.
 • Efterlevelse af nærværende KS system på det autoriserede område
 • Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet

  SME

 • Skals Murer & Entreprenør Forretning ejes af familien Sørensen i Skals. Virksomheden har sat en tæt kundekontakt samt den gode kvalitet som nogle af de nærmeste stikord om firmaet. Det drejer sig altså om at være tæt på kunderne og lave et godt stykke håndværk....

 

Henning Sørenen

Copyright ® 2007 Skalsmurer.dk  
SKALS MURER & ENTREPRENØR FORRETNING A/S
 WWW.SKALSMURER.DK